Vi vloggar

Vi vloggar* är ett alternativ för utvärdering och återkoppling. En elev berättar om veckan, sitt lärande, fritt ur hjärtat eller efter ett skrivet manus samtidigt som de filmar sig själva. Det är ett ypperligt sätt att träna den kommunikativa förmågan.

*Videoblogg, vlogg, är en typ av blogg där fokusen ligger på att periodiskt posta videoklipp, i stället för stycken med text som på en traditionell blogg. Videoinlägg publiceras oftast på Youtube eller infogas i blogginlägg. (Wikipedia 2014)

I det centrala innehållet, Lgr 11,  för svenska står det:

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser
beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

På väg mot nya mål…

Translate »
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake