Filmer

Här kommer det att finnas länkar till våra egna filmer. Vi filmar med våra Ipad och laddar upp på Youtube. Filmerna är en del av den viktiga återkopplingen till det vi gör i klassrummet.

I det centrala innehållet, Lgr 11, för svenska står det:

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser
beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

På väg mot nya mål…

Translate »
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake