Om oss

Eken 1 VeronieTag plats! Var god stäng dörrarna!

Innanför den magiska dörren till klassrummet börjar den spännande resan. Vi sätter oss väl tillrätta i Första klass och låter oss föras mot nya, utmanande mål. Vi är Veronies Ettor, går på Stocksätterskolan och vår ”fröken” är Veronie Lejonord.

I vår klass går det åtta flickor och nio pojkar.Vi är en härlig och brokig samling och vår blogg är vår gemensamma samlingspunkt.

Syfte och mål

Målet med denna blogg är processen i sig!

Bloggen ska stimulera och inspirera eleverna till skrivande samt möjliggöra för dem att producera texter som ligger dem nära och som de dessutom har läsare till. Den ger utrymme för elevernas delaktighet och ger dem möjlighet att vara med och påverka sitt eget lärande. Lärandet blir också tydligt för eleverna och deras föräldrar men också för deras omvärld. Eleverna blir medvetna om att deras texter och alster har riktiga mottagare och att de kan få respons på det de skriver.

I arbetet kring denna blogg utvecklas och inspireras eleverna sitt skrivande, läsande och lärande och möjligheterna att nå målen, enligt Lgr11, i flera ämnen ökar. Dessutom skapas en gemenskap i klassen som sträcker sig utanför klassrummets och skolans väggar. På fredagar samlas vi kring vad vi kallar “bloggfredag”. Här läggs fokus på vad vi lärt oss och vad vi jobbar med. Hela tiden kommer eleverna på nya idéer om vad vi kan skriva och de vill gärna använda bloggen för att visa andra att de lärt sig något nytt. Vi använder bloggen för att befästa nya kunskaper och få sätta ord på vårt lärande. Den utvecklar viljan men framförallt lusten att skriva men den ger också en möjlighet till reflektioner och utvärdering av allt annat vi lär oss. Den är ett unikt verktyg för våra föräldrar samt andra intresserade att få ta del av det vi gör och det vi lär. Dessutom finns här info och möjlighet att kommentera och aktivt delta om så önskas.

I en värld där internet och sociala medier får en allt större inverkan och påverkan på oss är det viktigt att vi lär oss hantera och kritiskt granska det vi möter.

Till stor del sköter eleverna själva sitt bloggande. De fotograferar, skriver, filmar och vloggar men framförallt är det deras idéer på vad för något i vårt skolarbete som ska presenteras på bloggen. Vi kopplar det till målen och vårt lärande och får på så vis en naturlig koppling mellan bloggande och måluppfyllelse. En del av det tekniska sköter “fröken” men tanken är att det också är en process och att eleverna ska lära sig på vägen.

Och vi lär oss:

  • skriva, fotografera, filma, hantera Ipad och dator.
  • om internet och vad vi får och inte får.
  • om källkritik och om upphovsrätt.
  • om att världen kan läsa och se det vi visar upp.
  • om hur vi ska uppföra oss, vilket språk som är okej och vilken ton som lämpar sig.
  • att ta ansvar för det egna lärandet genom att få vara delaktiga och ha inflytande.
  • att vänta på sin tur och demokratiska processer

Den pedagogiska kopplingen

Allt det vi gör och skriver på bloggen kopplar vi på ett eller annat sätt till målen, centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11. De kommer att vara våra hållplatser och utflyktsmål på vår resa. En del elever kommer att stanna längre för att utforska och upptäcka lite mer, andra kommer att fara vidare efter bara ett kortare besök och en del kanske gör en avstickare på vägen. Dock kommer alla att ha samma slutdestination – att nå målen i Lgr 11. Arbetet med vår blogg är ett av medlen för att ta oss dit och det kommer att genomsyras av läroplanens övergripande mål såsom:

• Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

• Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

• Eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

• Eleven successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.

Läraren ska

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

Upphovsrätt

De bilder som används på vår sida är elevernas arbeten, våra egna fotografier och filmer.  Vi har tillstånd från vårdnadshavare att publicera bilder och filmer på deras barn. Av våra egna  bilder och filmer på barnen och deras arbeten får inget kopieras och användas utan vårt tillstånd, se: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige LicensCreative Commons-licens Tillsammans går vi genom hur vi måste förhålla oss till det material som finns på nätet och vad som är tillåtet att användas och tar då hjälp av Webbstjärnans guide ”Jag hittade en bild”. Vi använder de bilder där upphovsmannen har gett sitt tillstånd eller de bilder, där det tydligt framkommer att de är fria att användas. Tanken är att i största möjliga mån använda oss av Creative Commons licensierat material.på nätet.

Musiken som används till bildspelen är hämtade från www.jamendo.com och Multimediabyrån.

Till vissa av våra dokument använder vi Notebook som grund och därifrån finns det också bilder som ingår i licensen för programmet. I andra dokument återfinns bilder från Phillip Martin med användarrättigheter enligt http://www.phillipmartin.info/clipart/terms.htm.

Varför ska vi vinna?

Tågen stannar i Hallsberg men vi vill längre än så. Vi vill nå alla våra uppsatta mål och ett av dem är att vinna Webbstjärnan. Med vår blogg vill vi visa hur viktigt det är med inflytande, delaktighet och samverkan. Det ligger till grund för den demokratiska värdegrunden och fostrar oss till goda, kloka och kritiska internetanvändare.

8 reaktion på “Om oss”

  1. Hej! Vilken inspirerande och bra blogg ni har! Jag är lärarstudent och tycker att det är jätteroligt att läsa och titta på era skolarbeten. När jag blir lärare och ska göra en blogg för min klass kommer jag att hämta idéer från er blogg. Önskar er ett skönt sommarlov! Hälsningar Johanna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

På väg mot nya mål…

Translate »
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake