Förmågor

Det är fem förmågor som genomsyrar skolans alla ämnen och som ligger till grund för kunskapskraven. The Big 5, som förmågorna ofta kallas, är den röda tråden i elevernas kunskapsutveckling under hela grundskolan. Dessa förmågor ska utvecklas genom den planerade undervisning som sker i klassrummet och det är också dessa förmågor som ska bedömas. Den pedagogiska planeringen ska bygga på  frågor som: Vad ska vi lära oss? Varför just detta? Hur ska vi lära oss detta? Vad kommer att bedömas? Hur kommer bedömningen att ske?

Camera Uploads2

Kommunikativ förmåga

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • samtala
 • diskutera.
 • motivera.
 • presentera.
 • uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
 • framföra och bemöta argument.
 • redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Analysförmåga

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • beskriva orsaker och konsekvenser.
 • föreslå lösningar.
 • förklara och påvisa samband.
 • se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
 • jämföra: likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Metakognitiv förmåga

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • tolka.
 • värdera.
 • ha omdömen om.
 • reflektera.
 • lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.
 • avgöra rimligheten.
 • välja mellan olika strategier.
 • Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information

Human Eye

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information.
 • skilja mellan fakta och värderingar.
 • avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • förstå innebörden av begreppen.
 • relatera begreppen till varandra.
 • använda begreppen i olika/nya sammanhang.

 

Det finns också en sjätte förmåga, värdegrundsförmågan, som är hämtad ur Lgr’s kapitel 1 och 2.  Den bedöms inte men är oerhört viktig för elevernas kunskapsutveckling och för att det ska nå sina mål.

 

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • samarbeta,
 • vara vänlig,
 • lyssna,
 • lita på sig själv,
 • förstå regler,
 • respektera andra,
 • tala inför andra,
 • påverka,
 • arbeta självständigt,
 • ta eget ansvar,
 • vara generös,
 • göra sitt bästa,

 • vara nyfiken,
 • förstå konsekvenser,
 • planera och utvärdera.

 

Bilder från Phillip Martin med användarrättigheter enligt http://www.phillipmartin.info/clipart/terms.htm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

På väg mot nya mål…

Translate »
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake